Giỏ hàng

Hướng dẫn sử dụng và quy định bảo hành của Phaleco.com

- Tất cả sản phẩm Bảo Hành phải còn tem Bảo Hành

- Pin Bảo hành 06 tháng (Pin mới sạc liên tục trên 8 giờ cho 5 lần sạc đầu tiên)

- Màn hình điện thoại chỉ Bảo hành cảm ứng 01 tháng, không Bảo hành mất hiển thị, sọc hình


Videos